Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại Truyện Chữ

Bách Luyện Thành Thần

Tên khác:

Thể loại: Action, Drama

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Bách Luyện Thành Thần:

Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh…. La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt… thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))
Nguồn : Hamtruyen

Danh sách chương

Close