Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại Truyện Chữ

Cửu Ngũ Chi Tôn

Tên khác:

Nguồn:

Nội Dung Truyện Tranh Cửu Ngũ Chi Tôn:

Gia tộc Đông Phương trong Long Hổ Môn có mối quan hệ mật thiết với Cửu Dương Thần Công. Tiên tổ Đông Phương Tôn Long là người thứ hai đạt Thập Dương Vô Cực. Hãy cùng tìm hiểu thêm qua bộ truyện Cửu Ngũ Chi Tôn, cùng họa sĩ vẽ Long Hổ Môn cựu tác.

Danh sách chương

Close